Algemeen Pensioenfonds

Uw werknemers staan aan het roer

Het is een van onze belangrijkste speerpunten: werknemers aan het roer. Wij vinden dit zo belangrijk omdat uw werknemers steeds meer eigen verantwoordelijkheid krijgen voor hun inkomen later. Met onze aanpak op vijf fronten stimuleren we uw werknemers daadwerkelijk het roer in handen te nemen.

Meer verantwoordelijkheid

De afgelopen jaren heeft de overheid de pensioenopbouw fors beperkt. De verwachting is dat deze trend ook in de komende jaren zal doorzetten. Door de afkalving van de collectieve oudedagsvoorziening krijgen werknemers zelf steeds meer verantwoordelijkheid voor hun inkomen later. En dat terwijl het pensioenbewustzijn onverminderd laag is. Als pensioenuitvoerder zien wij het als onze taak om werknemers te ondersteunen. Samen met u als werkgever.

Aanpak op vijf fronten

Wij hanteren een aanpak op vijf fronten om uw werknemers te stimuleren het roer in handen te nemen.

 1. We laten uw werknemers anders naar pensioen kijken
 2. We activeren uw werknemers om in actie te komen
 3. We bieden uw werknemers inzicht in hun latere inkomen en of dat genoeg is
 4. We geven mogelijkheden om dit inkomen te beïnvloeden
 5. We maken het zo makkelijk mogelijk
1. Anders naar pensioen kijken

Het merendeel van de werknemers (71%) staat niet open voor pensioeninformatie. Ze hebben eenvoudigweg geen interesse in het onderwerp. (Bron: GfK Wijzer in Geldzaken Pensioenmonitor 2013). Dit komt onder meer omdat pensioen niet voldoende tot de verbeelding spreekt. Alleen het woord pensioen al doet sommige werknemers afhaken. En dat terwijl het een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde is.

Daarom willen wij werknemers anders naar pensioen laten kijken. In onze communicatie brengen wij pensioen als de periode waarin je alle vrije tijd van de wereld hebt. Tijd voor de dingen die jij leuk en belangrijk vindt. Van daaruit maken we de koppeling naar het inkomen dat daarvoor nodig is.

2. In actie komen

We stimuleren uw werknemers op verschillende manieren om meer te weten te komen over hun latere inkomen. Wat doen we zoal?

 • Presentaties: We komen graag bij u langs om uw werknemers bekend te maken met hun nieuwe pensioenregeling. 
 • Welkomstbrief: Bij toetreding tot de pensioenregeling ontvangt iedere werknemer een brief waarin we hem of haar welkom heten en aansporen om bepaalde stappen te zetten, zoals inloggen op het portaal Mijn Inkomen Later. Gewoon met hun DigiD. 
 • Video: deze video prikkelt uw werknemers op een aansprekende wijze om in te loggen, vanuit het thema ‘pensioen is vrije tijd’. 
 • Meten is weten: We houden bij welk percentage van uw werknemers daadwerkelijk inlogt. 
 • Bijsturen: bij tegenvallende inlogcijfers kunnen we samen met u actie ondernemen. Bijvoorbeeld via een bericht met een link naar de video op uw intranet.
 • Klantpanel: Uw werknemers kunnen zich aanmelden om hun mening te geven via ons klantpanel. Dit verhoogt de betrokkenheid en geeft ons feedback om onze communicatie nog beter af te stemmen op uw werknemers.
3. Inzicht in het latere inkomen en of dat genoeg is

Het persoonlijke portaal Mijn Inkomen Later biedt uw werknemers de mogelijkheid hun totale verwachte inkomen voor later in te zien. En of dat genoeg is. Ze kunnen vervolgens bekijken wat het verwachte effect is van bijvoorbeeld langer doorwerken, of van een lijfrente afsluiten. Zo komen ze daadwerkelijk aan het roer te staan van hun financiële toekomst. Ook kunnen ze eenvoudig opzoeken wat er is geregeld voor hun eventuele partner en kinderen, of bij arbeidsongeschiktheid.

Lees meer over Mijn Inkomen Later.

4. Mogelijkheden om het inkomen te beïnvloeden

Uw werknemers krijgen verschillende mogelijkheden om hun inkomen later te beïnvloeden:

 • Kiest u voor vrijwillige verzekering van Anw-hiaat en/of arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan krijgen uw werknemers bij aanvang van de pensioenregeling de mogelijkheid deze verzekeringen te houden of stop te zetten. 
 • Via hun portaal Mijn Inkomen Later kunnen uw werknemers verschillende mogelijkheden vergelijken om extra inkomen op te bouwen. Loont het naar verwachting meer om een lijfrente af te sluiten, of juist om te beleggen? Uw werknemer kan deze scenarioberekeningen ook opslaan en uitprinten. Zo komt uw werknemer goed beslagen ten ijs als hij of zij advies gaat inwinnen over de te nemen stappen.
 • Via Mijn Inkomen Later krijgen uw werknemers uitgebreide keuzemogelijkheden rondom hun pensionering, zoals eerder of later stoppen met werken, deeltijdpensioen etc.

Lees meer over Mijn Inkomen Later.

5. Zo makkelijk mogelijk

Hoe makkelijker het voor uw werknemers is om zich in hun pensioen te verdiepen, hoe eerder ze dat zullen doen. Daarom maken we onze communicatie zo makkelijk en toegankelijk mogelijk. Dat doen we op de volgende vlakken:

 • Tweetalig: Werknemers kunnen kiezen voor Nederlands- of Engelstalige pensioencommunicatie.
 • Relevant: Onze pensioencommunicatie is opgezet rondom levensgebeurtenissen, zoals een nieuwe baan, trouwen of samenwonen, overlijden etc. Zo sluiten we aan op de informatiebehoefte die uw werknemer op een bepaald moment heeft.
 • Toegankelijk: Uw werknemers kunnen inloggen op Mijn Inkomen Later op hun pc, smartphone of tablet. De omgeving van Mijn Inkomen later is zeer gebruiksvriendelijk, zelfs beter dan een app. Met hun DigiD hebben uw werknemers eenvoudig toegang.
 • Persoonlijk: Soms gaat er niets boven persoonlijk contact. Komen uw werknemers er niet uit? Dan kunnen zij contact opnemen met onze klantenservice. 
 • Verbeteren: we testen onze communicatie regelmatig onder de deelnemers en gebruiken de resultaten om verbeteringen door te voeren. Ook dat is onderdeel van een steeds beter pensioen
Sluiten
Sluiten