Algemeen Pensioenfonds

Meer rendement door lage kosten

Delta Lloyd APF maakt kosten voor de belegging van het pensioengeld en de bedrijfsvoering. Deze kosten betalen we uit het pensioenvermogen. Door schaalvoordelen en een efficiënte bedrijfsvoering houden we deze kosten zo laag mogelijk. Want hoe lager de kosten, hoe hoger de pensioenen.

Hoe houden we beleggingskosten laag?

Door het pensioengeld per kring gezamenlijk te beleggen, spreiden we de kosten voor vermogensbeheer over alle deelnemers in de kring. Ook bij de uitvoering van het beleggingsbeleid letten we scherp op de kosten. Een belangrijk uitgangspunt is dat we bij voorkeur beleggen in beleggingsfondsen die een index volgen. We kiezen alleen voor duurdere actieve beleggingsfondsen als dit naar verwachting opweegt tegen de opbrengsten. Daarnaast hebben we met de vermogensbeheerder scherpe afspraken kunnen maken over de lopende kosten.

Hoe groter Delta Lloyd APF, hoe lager de kosten

Naarmate het belegd vermogen van alle kringen samen groeit, verlagen we de kosten. Het kostenvoordeel van schaalgrootte geven we dus door aan de deelnemers. Hoe groter we worden, hoe minder kosten we inhouden op het pensioenvermogen.

Hoe houden we de administratiekosten laag?

Delta Lloyd APF is zo ingericht dat we de kosten voor de bedrijfsvoering zo laag mogelijk kunnen houden. Er is één professioneel bestuur voor alle kringen. Hierdoor kunnen we de kosten spreiden over alle actieve deelnemers. Door onze keuze voor een geavanceerd, toekomstvast administratiesysteem kunnen we de pensioenregeling zeer efficiënt uitvoeren. Een ander voorbeeld is dat we zoveel mogelijk digitaal werken en papieren communicatie tot een minimum beperken.

Over de administratiekosten
  • De administratiekosten staan vast tot en met 2020
  • U betaalt jaarlijks en alleen voor actieve deelnemers 
  • Veel extra diensten zijn inbegrepen.

Kosten in euro’s

Binnenkort vindt u de beleggings- en administratiekosten op deze pagina in euro’s terug. Wilt u al eerder een kostenindicatie? Neem dan contact op met uw adviseur. 

Sluiten
Sluiten