Algemeen Pensioenfonds

Ik heb advies nodig

Hebt u nu een pensioenregeling bij een verzekeraar en overweegt u over te stappen naar Delta Lloyd APF? Dan is het belangrijk dat u een weloverwogen beslissing neemt, in uw belang en dat van uw werknemers. Een goede pensioenadviseur kan u daarbij helpen. We helpen u graag bij de voorbereiding van uw adviesgesprek, zodat u goed beslagen ten ijs komt. 

Professioneel advies is essentieel

Pensioen is complexe materie. Met de nieuwe mogelijkheid van een algemeen pensioenfonds hebt u nog meer mogelijkheden. Een professioneel pensioenadviseur helpt u uw situatie en wensen in kaart te brengen en de oplossing te kiezen die daarop het beste aansluit. Dit vraagt een grote vakbekwaamheid van de adviseur. Daarom accepteren wij alleen offerteaanvragen van Wft-gediplomeerde pensioenadviseurs. 

Wat doet de pensioenadviseur?

Uw pensioenadviseur inventariseert uw wensen, doelstellingen, risicobereidheid en financiële situatie. Op basis van deze inventarisatie stelt de adviseur vast waar de pensioenregeling aan moet voldoen. De volgende stap is een vergelijking tussen een pensioenregeling bij een verzekeraar en een APF en een selectie van de voor u beste aanbieders. Daarna kan uw adviseur offertes aanvragen bij deze aanbieders en kunt u uw definitieve keuze maken. 

Voorbereiding op het adviesgesprek

Bij de overstap van een verzekeraar naar een APF krijgt u te maken met een aantal verschillen. We hebben de belangrijkste thema’s en verschillen voor u op een rij gezet. Door hierover alvast over na te denken, gaat u goed voorbereid het adviestraject in.

Garanties:

 • In hoeverre zijn gegarandeerde pensioenen voor u essentieel? Of is een overgang naar nominale rechten bespreekbaar?
 • Hoe denken de OR en/of vakbonden hierover?
 • Bent u bereid de hogere prijs voor garanties te betalen zolang de marktrente laag blijft?

Indexatie:

 • Hoe belangrijk is koopkrachtbescherming? En bent u bereid daar extra pensioenpremie voor te betalen?
 • Hebt u liever garanties (maar zonder kans op meer) of nominale rechten (met kans op meer, maar ook minder)?
 • Welke hoogte van indexatie streeft u na?

Keuzemogelijkheden pensioenregeling:

 • Wilt u uw pensioenregeling volledig zelf vormgeven? 
 • Of is meer standaardisatie een optie via een gedeelde kring?

Premie:

 • Wilt u zekerheid over de hoogte van de premie of accepteert u dat de premie jaarlijks kan wijzigen? 
 • Kunt u eventuele stijgingen van de premie in uw budget opvangen?

Deelnemers:

 • Is voor u en uw stakeholders bespreekbaar dat meer risico’s verschuiven van de werkgever naar de deelnemer?

Beleggingen:

 • Hoe ziet het beleggingsbeleid van het APF eruit? Sluit de beleggingsfilosofie aan bij uw normen en waarden?
 • Welk track-record heeft de vermogensbeheerder?

 Zeggenschap:

 • Wilt u zelf volledig de regie voeren over uw pensioenregeling, of is belangenbehartiging via een Belanghebbendenorgaan ook een mogelijkheid?

 

Nazorg afspreken

Stel u hebt het adviestraject met uw adviseur afgerond en de offerte van Delta Lloyd APF getekend. Bent u dan klaar? Zeker niet. Door nieuwe ontwikkelingen kan het nodig zijn aanpassingen door te voeren, of zelfs van pensioenregeling te veranderen. Maak daarom goede afspraken met uw adviseur over nazorg. Enkele voorbeelden van ontwikkelingen waarbij advies nodig kan zijn:

Andere bedrijfswerkzaamheden:

 • Vallen de werkzaamheden onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds? 
 • Bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds; is dispensatie mogelijk?

Andere wensen of doelstellingen:

 • Welke pensioenregeling past het beste bij uw nieuwe wensen of doelstellingen? 
 • Welke productmogelijkheden en aanbieders zijn interessant?

Rentewijzigingen in de markt of tariefswijzigingen bij andere aanbieders:

 • Zijn alternatieve pensioenproducten nu aantrekkelijker dan de huidige regeling?
 • Loont het om over te stappen? 
Sluiten
Sluiten