Algemeen Pensioenfonds

Voor werkgevers

Door de lage rentestand komt de betaalbaarheid van verzekerde salaris/dienstijdregelingen onder druk te staan. Hierdoor kunt u bij de verlenging van uw pensioencontract te maken krijgen met zeer forse premiestijgingen. Een algemeen pensioenfonds kan een oplossing zijn om de salaris/diensttijdregeling voor uw werknemers te behouden. Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds biedt u een eigen middelloonregeling met lage kosten en met de solidariteit van een pensioenfonds. 

Een betaalbare en toekomstvaste pensioenregeling 

Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds is een onafhankelijke stichting opgericht door Delta Lloyd. Wij willen werkgevers een betaalbare en toekomstvaste middelloonregeling bieden. 

Bij een uitvoerder die werknemers op de eerste plaats zet. Het gaat immers om hun inkomen voor later. Inkomen  waarvoor ze steeds meer eigen verantwoordelijkheid krijgen. Wij willen hen helpen deze verantwoordelijkheid te nemen. Daarom krijgen zij inzicht in hun totale inkomen voor later en in de mogelijkheden dit te beïnvloeden. Ons tweede speerpunt is professioneel vermogensbeheer. Want hoe beter we het pensioengeld beleggen, hoe hoger de pensioenen. Daarbij vinden we rendement net zo belangrijk als duurzaamheid. Daarnaast hechten we veel waarde aan lage kosten, want hoe lager de kosten, hoe hoger de pensioenen.

Uw voordelen op een rij 

  • Uw werknemers staan aan het roer
  • Professioneel vermogensbeheer
  • Meer rendement door lage kosten
  • Stabiele premie zonder bijstortverplichting
  • Eenvoudig beheer, veel inzicht

Meer weten over het Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds?

Neem contact op

Sluiten
Sluiten