Algemeen Pensioenfonds

Ik ontvang pensioen

Bent u met pensioen en ontvangt u een pensioenuitkering van Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds? Op deze pagina vindt u een aantal vragen en antwoorden die u mogelijk hebt. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Uw pensioenuitkering

De volgende vragen gaan over de uitkering van uw pensioen.

 • Wanneer ontvang ik pensioen van Delta Lloyd APF?

  U ontvangt uw pensioenuitkering op een vast moment. In de meeste gevallen maken wij uw pensioen over op de 24e van de maand. Vaak staat het geld al dezelfde dag op uw rekening, dit is afhankelijk van uw bank. Als de 24e in een weekend valt, maken we uw pensioen over op een andere datum.

 • Behoudt mijn pensioen zijn waarde?

  Geld wordt in de regel elk jaar minder waard. Dit noemen we inflatie. Uw pensioen wordt dus ook minder waard. Daarom proberen we de pensioenen ieder jaar te verhogen met een toeslag. Of dat ook ieder jaar lukt is onzeker. Dat hangt onder andere af van de marktontwikkelingen. Meer hierover leest u op Wanneer verhogen we de pensioenen.

 • Waarom ontvang ik deze maand minder of meer pensioen?

  De hoogte van uw netto uitkering kan wijzigen. We hebben de mogelijke redenen voor u op een rij gezet. Als u uw laatste uitkeringsstrook vergelijkt met die daarvoor, kunt u voor de meeste van deze redenen zien of ze een rol spelen.

  • U hebt de AOW-leeftijd bereikt: als u de AOW leeftijd hebt bereikt hoeft u geen AOW-premie meer te betalen. Hierdoor verandert uw netto uitkering.
  • Uw vrijstelling van belastingheffing is verlopen: Hebt u in het verleden een vrijstelling van belastingheffing gehad? Dan is deze mogelijk verlopen. Hierdoor verandert uw netto-uitkering. U kunt bij de Belastingdienst een nieuwe vrijstelling aanvragen. Als er iets in uw woonsituatie is gewijzigd, kan het ook zijn dat uw vrijstelling niet meer geldig is. Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst. Als u een nieuwe vrijstelling hebt gekregen, geeft de Belastingdienst dat aan ons door. U hoeft dit dus niet zelf te doen.
  • U bent verhuisd naar of van het buitenland: Als uw woonland wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor de inhouding van de bijdrage Zorgverzekeringwet (ZVW) en bijdrage Wet Langdurige Zorg (WLZ) op uw uitkering. Uw netto-uitkering verandert dan. Dit geldt ook als u vanuit het buitenland weer terug verhuist naar Nederland. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van het Zorginstituut Nederland.
  • Uw loonheffingskorting is gewijzigd: Het wel of niet toepassen van loonheffingskorting kan effect hebben op de hoogte van uw netto uitkering. Wilt u een verandering in uw loonheffingskorting aan ons doorgeven? Daarvoor kunt u dit formulier gebruiken. U kunt dit formulier digitaal opsturen naar: klantenservice@deltalloydapf.nl of per post sturen naar: Delta Lloyd APF, t.a.v. Team Verlonen, Postbus 94628, 1090 GP Amsterdam. Wij ontvangen het formulier bij voorkeur digitaal van u.
  • Er zijn fiscale wijzigingen ingegaan: Als de belastingregels wijzigen, kan dit uw netto uitkering veranderen.
  • Uw relatie is gestopt: Had u een relatie voordat u met pensioen ging en stopt deze relatie nadat u met pensioen bent gegaan? Dan heeft dit grote gevolgen voor uw pensioen. Meer hierover lees u bij We gaan scheiden of uit elkaar.

Documenten

De volgende vragen gaan over documenten die u ontvangt over of nodig hebt voor de uitkering van uw pensioen.

 • Wanneer en hoe ontvang ik mijn jaaropgaaf?

  Een keer per jaar ontvangt u een digitale jaaropgaaf van uw pensioenuitkering voor uw belastingaangifte. Meestal is dat in februari. Wij zetten uw jaaropgave voor u klaar in uw persoonlijke pensioenportaal Mijn Inkomen Later. U ontvangt dan een e-mail. Hebt u eind februari nog geen e-mail ontvangen? Neemt u dan contact met ons op.

 • Wanneer en hoe ontvang ik mijn uitkeringsstrook?

  In principe ontvangt u alleen een uitkeringsstrook van uw eerste uitkering van het jaar. Wij zetten uw uitkeringsstrook rond de 24e van de maand voor u klaar in Mijn Inkomen Later, uw persoonlijke pensioenportaal. U ontvangt daar een e-mail over. Wijzigt uw netto-uitkering in de loop van het jaar met meer dan één euro? Dan zetten we een nieuwe uitkeringsstrook voor u klaar.

 • Wanneer en hoe ontvang ik mijn pensioenoverzicht (UPO)?

  U ontvangt elk jaar een uniform pensioenoverzicht (UPO) waarop de hoogte en duur van uw uitkering staan. En aan wie we uitkeren als u komt te overlijden. U ontvangt een e-mail van ons als uw UPO voor u klaar staat in Mijn Inkomen Later, uw persoonlijke pensioenportaal.

 • Waarom vraagt Delta Lloyd APF mij een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn) op te sturen?

  Woont u in het buitenland? Dan hebben wij van u een bewijs van in leven zijn nodig. Dit bewijs heet officieel een ‘attestatie de vita’. Wij gebruiken dit om vast te stellen of uw uitkering nog door moet gaan. Dat is ook in het belang van uw nabestaanden. Als de uitkering na uw overlijden doorloopt, kan dat namelijk fiscaal nadelige gevolgen hebben voor hen hebben.

 • Hoe kom ik aan een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)?

  Als u in het buitenland woont, ontvangt u van ons een verzoek om dit bewijs op te sturen. Daarbij ontvangt u een aanvraagformulier. Wilt u dit laten invullen door een bevoegde instantie? Dat kan een gemeente zijn, een ambassade, een consulaat of een notariskantoor. Let op: deze instantie moet het formulier waarmerken, dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een stempel.

Relevante video’s

Inflatierisico en pensioen

Door inflatie kunt u straks minder kopen met uw pensioen. Kijk hoe dat werkt en hoe we uw koopkracht op peil proberen te houden.

Bekijk de video

Waar kunt u ons op aanspreken?

Bekijk waarvoor wij staan en hoe onze waarden onze manier van werken sturen.

Bekijk de video

Pensioen en het overlijdensrisico

Niemand staat graag stil bij zijn eigen overlijden. Toch is het belangrijk te weten wat dit financieel betekent voor uw nabestaanden.

Bekijk de video
Sluiten
Sluiten