Algemeen Pensioenfonds

Kennisartikelen

De komst van het algemeen pensioenfonds vraagt nieuwe kennis van u als pensioenadviseur. Mogelijk krijgt u in uw adviespraktijk voor het eerst te maken met de pensioenfondswereld. Wij ondersteunen u graag met kennis en inzicht in deze wereld. Met overzichtelijke en praktische informatie, feiten en cijfers. En met stof tot nadenken over de betekenis van het algemeen pensioenfonds voor uw advisering en verdienmodel.

Aanmelden voor nieuwe kennisartikelen

U kunt regelmatig een nieuw kennisartikel verwachten. Wilt u een seintje als er een nieuw artikel klaarstaat? Stuur dan een e-mail naar apf@deltalloyd.nl en vermeld in de titel: aanmelden kennisartikelen.

 • Kennisartikel 1: Maak kennis met het algemeen pensioenfonds

  Steeds minder pensioenfondsen willen of kunnen zelfstandig doorgaan. Ze kampen met grote financiële regeldruk, alsmaar strengere eisen aan bestuurders en hoge premielasten en uitvoeringskosten. Maar een goed alternatief was er in veel gevallen niet. Daarom heeft de overheid een nieuwe manier van pensioenuitvoering mogelijk gemaakt: het algemeen pensioenfonds. Een algemeen pensioenfonds kan aantrekkelijk zijn voor bestaande pensioenfondsen, maar ook voor werkgevers met een verzekerde regeling. In dit artikel laten we u graag kennismaken met deze nieuwe mogelijkheid van pensioenuitvoering.

  Lees het kennisartikel

 • Kennisartikel 2: Kan een algemeen pensioenfonds kostenvoordeel bieden?

  In 2005 waren er nog 800 pensioenfondsen, nog geen tien jaar later was daar minder dan de helft van over. En nog steeds zet deze daling door. De oorzaken zijn steeds verdergaande regelgeving, hogere eisen aan het bestuur en hoge kosten. Met de nieuwe mogelijkheid om een algemeen pensioenfonds op te richten, wil de overheid liquiderende fondsen een goed alternatief bieden. Dit betekent dat een algemeen pensioenfonds aan de verzwaarde regelgeving en eisen moet voldoen en tegelijkertijd de kosten laag moet houden. In dit kennisartikel gaan we in op het kostenaspect. Hoe hoog zijn de kosten van pensioenfondsen? In hoeverre en hoe kan het algemeen pensioenfonds op dit gebied voordeel bieden? En waar moet u als adviseur op letten? 

  Lees het kennisartikel

 • Kennisartikel 3: Adviseren over het algemeen pensioenfonds

  Als ook de eerste kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds, valt er in 2016 meer te kiezen op het gebied van pensioenuitvoering. Het wordt dan mogelijk een pensioenregeling onder te brengen in een algemeen pensioenfonds (APF). De pensioenmarkt staat aan de vooravond van interessante veranderingen die ook de rol van de pensioenadviseur raken. Hoe kan de adviseur het algemeen pensioenfonds integreren in zijn advisering en bemiddeling? 

  Lees het kennisartikel

 • Kennisartikel 4: De premie bij een algemeen pensioenfonds

  Bij de beoordeling van een pensioenofferte speelt de premie uiteraard een belangrijke rol. Daarom gaan we in dit artikel in op premieopbouw binnen een (algemeen) pensioenfonds en in het bijzonder op de rol van de rente. Ook geven we u handvaten voor de beoordeling van de premie in een adviestraject.

  Lees het kennisartikel

 • Kennisartikel 5: Het belang van nazorg bij een Algemeen Pensioenfonds

  In december 2015 heeft de Eerste Kamer de Wet algemeen pensioenfonds aanvaard. In de loop van dit jaar kunnen de eerste werkgevers hun pensioenregeling onderbrengen bij een Algemeen Pensioenfonds (APF). Tekent de werkgever een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan is er geen automatisch verlengingsmoment. Toch zijn er volop mogelijkheden voor adviseurs om toegevoegde waarde te leveren aan werkgevers met een overeenkomst bij een APF. In dit artikel gaan wij in op deze mogelijkheden en hoe adviseurs die kunnen benutten.

  Lees het kennisartikel

 • Kennisartikel 6: Voorlichting aan deelnemers in een APF

  De afgelopen jaren is het pensioenstelsel in een versneld tempo veranderd. De pensioenopbouw is flink beperkt, waardoor werknemers zelf meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun latere inkomen. Die trend zal naar verwachting doorzetten. Veel pensioenadviseurs spelen hierop in door naast advies aan werkgevers ook voorlichting aan deelnemers aan te bieden. Andere adviseurs zien (nog) geen reden om hun dienstverlening te verbreden. Verandert de komst van het APF iets aan deze afweging? Het antwoord is ja.

  Lees het kennisartikel

Sluiten
Sluiten