Algemeen Pensioenfonds

Wat is een algemeen pensioenfonds?

Het algemeen pensioenfonds (APF) is een nieuw type pensioenfonds. Een APF kan een interessant alternatief zijn voor andere pensioenfondsen, maar ook voor werkgevers met een verzekerde pensioenregeling. Dit komt door de verwachte schaalvoordelen. De wetgeving die een APF mogelijk maakt, is ingegaan per 1 januari 2016.

In het kort

In een APF kunnen meerdere pensioenfondsen en werkgevers hun pensioenregeling onderbrengen. Dat kan in een eigen of in een gedeelde collectiviteitkring. Binnen een kring zijn de deelnemers solidair met elkaar. Ze delen het pensioenvermogen en de risico’s. De verschillende kringen hebben één gezamenlijk bestuur. Omdat een algemeen pensioenfonds meerdere pensioenregelingen kan uitvoeren, kan zij schaalvoordelen realiseren. Dit betekent lagere kosten per deelnemer.

Rechtsvorm

De rechtsvorm van een algemeen pensioenfonds is een stichting. Een stichting heeft geen winstoogmerk. De belangen van de deelnemers komen op de eerste plaats.

Collectiviteitkringen

Iedere collectiviteitkring in een APF vormt een afgescheiden financieel geheel. Binnen een kring delen de deelnemers hun pensioenvermogen en de risico’s. Het pensioengeld wordt gezamenlijk belegd. Zo kan schaalgrootte ontstaan in vermogensbeheer. De beleggingsopbrengsten zijn voor alle deelnemers binnen een kring. Leven de deelnemers binnen een kring langer dan verwacht? Of zijn ze vaker arbeidsongeschikt? Dan delen de deelnemers in de kring de kosten die door deze risico’s ontstaan.

Bestuur

Een algemeen pensioenfonds heeft een gezamenlijk bestuur voor alle kringen. Hierdoor kan het de bestuurlijke lasten en uitvoeringskosten per pensioenregeling beperken. Het bestuur is onafhankelijk, paritair of heeft een mengvorm. Bij een onafhankelijk bestuur hebben de werkgevers en deelnemers inspraak via een belanghebbendenorgaan. Bij een paritair bestuur zijn werknemers, werkgevers en pensioengerechtigden vertegenwoordigd in het bestuur. Een algemeen pensioenfonds moet een raad van toezicht hebben of een gemengd bestuur.

Veel zekerheid, maar geen garantie

De pensioentoezegging in een pensioenfonds is niet gegarandeerd, zoals bij een verzekering. Dat kan in het uiterste geval betekenen dat de pensioenen gekort worden. Daar staat tegenover dat de pensioenen omhoog gaan als de financiële situatie van het fonds daar voldoende ruimte voor biedt. 

Sluiten
Sluiten