Algemeen Pensioenfonds

Waar staan wij voor?

We laten u graag kennismaken met Delta Lloyd APF. Met onze visie op de pensioenontwikkelingen in Nederland, onze missie als pensioenuitvoerder en onze speerpunten. En tot slot; hoe wij er nu voor zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst. 

Onze toekomstvisie 

Het Nederlandse pensioenlandschap is sterk in beweging. De afgelopen jaren heeft de overheid de pensioenopbouw fors beperkt, een trend die in de toekomst zal doorzetten. Dat moet wel, willen we de pensioenen betaalbaar houden en de concurrentiepositie van ons land bewaken. Door de afkalving van de collectieve oudedagsvoorziening, krijgen werknemers zelf steeds meer verantwoordelijkheid voor hun inkomen later. Zij krijgen meer keuzevrijheid in de opbouw en uitkering van hun pensioen en moeten meer zelf regelen. Dat betekent dat zij in staat moeten zijn om deze verantwoordelijkheid te nemen. Ook werkgevers krijgen meer te kiezen. Pensioenuitvoerders zullen hun administratie en communicatie op deze ontwikkelingen moeten afstemmen.

Wij gaan voor een steeds beter pensioen

Bij de oprichting van Delta Lloyd APF hadden wij een helder doel voor ogen: een zo goed mogelijk pensioen realiseren voor al onze deelnemers, nu en in de toekomst. Goed nu is dus niet goed genoeg. Om ook goed te zijn in de toekomst, moeten we het steeds beter doen. Een steeds beter pensioen dus. Delta Lloyd APF doet alles binnen zijn mogelijkheden om de pensioenen steeds beter te maken. Daarom wordt Delta Lloyd APF bestuurd door professionals die deze missie in hun hart dragen. Daarom is continu verbeteren ingebed in onze organisatie en hechten we veel waarde aan een transparante en duurzame werkwijze. En daarom selecteren we de beste partijen in de markt om mee samen te werken.

Wat is dat dan, een steeds beter pensioen?

We willen het alsmaar beter doen in de hele pensioenuitvoering, maar het zwaartepunt van onze ambitie ligt bij de directe belangen van de deelnemers. Daarbij gaat het volgens ons om drie speerpunten: 

  1. Deelnemers aan het roer: deelnemers krijgen steeds meer eigen verantwoordelijkheid voor hun oudedagsvoorziening. Wij zorgen ervoor dat zij inzicht krijgen in hun totale inkomen voor later en in de mogelijkheden dit inkomen te beïnvloeden.
  2. Professioneel vermogensbeheer: hoe beter we het pensioengeld beleggen, hoe hoger de pensioenen. Daarbij vinden we rendement net zo belangrijk als duurzaamheid. 
  3. Lage kosten: hoe lager de kosten, hoe meer rendement en hoe hoger de pensioenen.


Klaar voor de toekomst

Met de speerpunten in het achterhoofd hebben wij gekozen voor een volledig nieuw en toekomstvast pensioenadministratiesysteem en een volledig digitale werkwijze. Dit was noodzakelijk om klaar te zijn voor onze wensen van nu en voor de toekomstige ontwikkelingen op pensioengebied. Een toekomst waarin we werknemers en werkgevers nog meer inzicht en keuzemogelijkheden moeten en kunnen bieden. En om tegelijkertijd zeer efficiënt te kunnen werken om zo de kosten laag te houden. 

Bekijk de video

Sluiten
Sluiten