Algemeen Pensioenfonds

Professioneel vermogensbeheer

In een APF zijn de beleggingsopbrengsten volledig voor de deelnemer. Daarom is professioneel vermogensbeheer een van onze belangrijkste speerpunten. Onze doordachte aanpak is gericht op een zo goed mogelijk rendement met een beheerst risico en lage kosten. De uitvoering van het vermogensbeheer hebben wij uitbesteed aan Delta Lloyd Asset Management.

Doordachte aanpak

We hebben het vermogensbeheer van Delta Lloyd APF tot in de puntjes doordacht en vormgegeven. Door duizenden economische scenario’s door te rekenen (in een zogenaamde ALM-studie), hebben we bepaald hoe we de pensioenbeleggingen voor iedere kring het beste kunnen samenstellen:

  • De zogenoemde matchingportefeuille zorgt voor een solide basis met weinig risico en voorspelbare opbrengsten. Deze portefeuille bevat vastrentende waarden zoals staats- en bedrijfsobligaties.
  • De zogenoemde returnportefeuille heeft als doel om extra rendement te maken, zodat we de pensioenen kunnen indexeren. Deze portefeuille bevat beleggingscategorieën die meer rendement kunnen opleveren, maar ook meer risico. Bijvoorbeeld aandelen.

Per kring hebben we bepaald hoeveel procent we in welke categorie beleggen. De keuzes voor beleggingscategorieën en de concrete invulling daarvan zijn echter niet alleen op cijfers en scenario’s gebaseerd. Onze beleggingsovertuigingen spelen hierbij een belangrijke rol. Zo vinden wij het belangrijk dat al onze beleggingen duurzaam zijn. Ook geloven we dat spreiding van de beleggingen meer rendement oplevert.

Beheerst risico

Beleggen gaat gepaard met risico. Risicomanagement is dan ook een belangrijk onderdeel van onze beleggingsaanpak. We hebben de belangrijkste risico’s en hoe we deze beperken op een rij gezet.

Meer rendement door lage kosten

Hoe lager de kosten voor het vermogensbeheer, hoe meer rendement voor de deelnemers. Daarom letten we scherp op de kosten. Naarmate het vermogen van alle kringen samen groeit, verlagen we de kosten. Het kostenvoordeel van schaalgrootte geven we dus door aan de deelnemers. Hoe groter Delta Lloyd APF, hoe lager de kosten!

Ook bij de invulling van de beleggingscategorieën zijn we scherp op de kosten. Zo beleggen we bij voorkeur in beleggingsfondsen die een index volgen en zijn we terughoudend met kostbare hedgefondsstrategieën.

De kracht van Delta Lloyd Asset Management

De invulling van de beleggingscategorieën met concrete beleggingen hebben wij uitbesteed aan een professionele partner: Delta Lloyd Asset Management (DLAM). Een ondernemende partner die zijn principes van duurzaamheid en transparantie deelt met Delta Lloyd APF. Een partner die het klappen van de zweep kent in de wereld van vermogensbeheer. En met pensioenbeleggen in het DNA.

Onze opdracht aan DLAM luidt als volgt: selecteer wereldwijd de beste partners per beleggingscategorie. Voor een zo objectief mogelijke selectie hanteren we daarbij een strikt selectiebeleid.

Lees meer:
Sluiten
Sluiten