Algemeen Pensioenfonds

Uitbesteding

Een aantal belangrijke taken in de pensioenuitvoering besteden wij uit aan twee strategische partners: Delta Lloyd Levensverzekering en Delta Lloyd Asset Management. We leggen graag uit hoe dit werkt.

Gemeenschappelijk doel

Bij de oprichting van Delta Lloyd APF hadden wij een helder doel voor ogen: een zo goed mogelijk pensioen voor alle deelnemers, nu en in de toekomst. Onze strategische partners delen dit doel met ons. Samen streven we ernaar het meest klantgerichte algemeen pensioenfonds te zijn. 

Wat is er uitbesteed? 

Delta Lloyd APF is een onafhankelijke stichting. Het bestuur van Delta Lloyd APF stelt de strategie en het beleid vast. De uitvoering van het beleid besteedt zij gedeeltelijk uit:

 

Met onze partners hebben we harde, concrete en meetbare afspraken gemaakt.

 

Verantwoordelijk en onafhankelijk

Het bestuur van Delta Lloyd APF is eindverantwoordelijk voor de pensioenuitvoering en daarmee voor de uitbesteding. De raad van toezicht heeft daarbij een belangrijke rol, want zij controleert het bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Net als de bestuurders, zijn de leden van de raad van toezicht onafhankelijk. Ze hebben dus geen banden met partijen aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed.

Kwaliteit staat voorop

Hoe zorgen we ervoor dat onze partners de hoge kwaliteit leveren die nodig is om ons doel te bereiken? Simpel: door harde, concrete en meetbare afspraken te maken. Afspraken op basis waarvan het bestuur de partners goed kan aansturen, zowel op de inhoud, tijdigheid, kwaliteit als de kosten van de dienstverlening.

Om welke afspraken gaat het?

We hebben heldere afspraken gemaakt met Delta Lloyd Levensverzekering over de kwaliteit en de tijdigheid van de uit te voeren activiteiten, de dienstverlening van de klantenservice en de afhandeling van klachten.
Met Delta Lloyd Asset Management is afgesproken dat zij minimaal ieder kwartaal een evaluatie doen van alle beleggingsfondsen en beheerders in de beleggingsportefeuille. Zijn doen deze evaluatie op basis van de afgesproken selectie- en monitoringcriteria.
We hebben met beide partners afspraken gemaakt over de kwaliteit en aanlevering van rapportages aan het bestuur van Delta Lloyd APF.

Evaluatie van afspraken

De partners verplichten zich om de vastgelegde afspraken na te komen, maar we zien liever dat ze het zelfs beter doen. We gaan immers voor een steeds beter pensioen. Daarom evalueren we de afspraken regelmatig en passen we die zo nodig aan. 

Sluiten
Sluiten