Algemeen Pensioenfonds

Wanneer verhogen we de pensioenen?

Naar verwachting is over een paar jaar bijna alles duurder dan nu. Daarom proberen we de pensioenen ieder jaar te verhogen met een toeslag. Of dat ook ieder jaar lukt is onzeker. Dat hangt onder andere af van de marktontwikkelingen. De toeslagambitie geeft aan met hoeveel procent we de pensioenen willen verhogen. Dit verschilt per kring. 

Welke toeslagambitie hoort bij welke kring?

De toeslagambitie geeft aan in hoeverre we de koopkracht van de pensioenen op peil willen houden. In de tabel ziet u hoe dit verschilt per gedeelde kring. Het percentage geeft aan met hoeveel procent de kring de pensioenen wil laten meegroeien met de prijsinflatie. We gaan daarbij uit van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Een voorbeeld: bij een inflatie van 2% wil Kring B de pensioenen 1% verhogen. Of dat ook kan, is afhankelijk van de dekkingsgraad.

Kring

Toeslagambitie als percentage consumentenprijsindex (CPI)

A

25% CPI

B

50% CPI

C

75% CPI

Wat is het belang van de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad laat zien of de kring voldoende geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Of er voldoende geld is, hangt af van de waarde van de beleggingen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat er precies genoeg is om alle pensioenen te betalen. De dekkingsgraad is een momentopname. Een maand later kan de dekkingsgraad er weer anders uitzien. Daarom gebruiken we voor beslissingen de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden: de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad gebruiken we ook om te beslissen of we de pensioenen kunnen verhogen.  

Let op! De eerste jaren verwachten we geen verhoging

Onze verwachting is dat we de komende jaren geen ruimte hebben om de pensioenen te verhogen met een toeslag. In de opstartfase van Delta Lloyd APF is het niet waarschijnlijk dat de beleidsdekkingsgraad hoog genoeg is. We weten nu nog niet wanneer dit verandert. Dat hangt af van veel factoren, zoals de beurskoersen en de groei van de kring. Op deze pagina houden we u op de hoogte. 

Wanneer verhogen we de pensioenen? 

We verhogen de pensioenen alleen als we verwachten dat een aantal jaren op rij te kunnen doen. In de tabel ziet u dat dit het geval is vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Bij een beleidsdekkingsgraad boven de 130% geven we de volledige toeslag en is er ook ruimte om gemiste verhogingen uit het verleden goed te maken. 

Beleidsdekkingsgraad

Toeslag

Lager dan 110%

Nee

Tussen 110% en 130%

Ja, gedeeltelijk 

130% of hoger

Ja, volledig 

Hoe we de toeslag vaststellen, leggen we uit met een verzonnen voorbeeld. In ons voorbeeld bekijken we de verhoging voor kring B bij verschillende dekkingsgraden. De prijzen zijn in dit voorbeeld met 2% gestegen (CPI is 2%). Kring B heeft een toeslagambitie van 50% van de CPI.

Beleidsdekkingsgraad
Verhoging pensioenen
100% De beleidsdekkingsgraad ligt onder de grens van 110%. We verhogen de pensioenen niet.
120%

De beleidsdekkingsgraad van 120% ligt precies in het midden tussen geen verhoging en een volledige verhoging. Daarom verhogen we de pensioenen met 0,5%, de helft van de volledige verhoging van 1%. 

135%

De beleidsdekkingsgraad ligt boven de 130%. We verhogen de pensioenen met de volledige toeslagambitie van 50% CPI. 50% van 2% betekent een verhoging van 1%. Hebben we de pensioenen de afgelopen jaren niet volledig verhoogd? Dan hebben we bij zo’n hoge beleidsdekkingsgraad ook ruimte om een stukje van de gemiste verhogingen in te halen.

 

Sluiten
Sluiten