Algemeen Pensioenfonds

16 december 2016 | Persbericht

Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds introduceert bestuursleden

Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds (Delta Lloyd APF) is verheugd de bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht bekend te kunnen maken. Het onafhankelijke bestuur van Delta Lloyd APF gaat bestaan uit Rudolf Hagendijk, Haitse Hoos en Lucie Duynstee. Daarnaast vormen Marcellino Kropman, Rob Oosterhout en Margreet Oostenbrink de Raad van Toezicht.

Rudolf Hagendijk, voorzitter van Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds: “Ik ben verheugd dat de vergunning van Delta Lloyd APF rond is. We gaan aan de slag met een team met veel expertise en ervaring. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze professionals en onze pensioenoplossingen een zo goed mogelijk pensioen voor onze deelnemers gaan realiseren.”

De heer Rudolf Hagendijk (63) heeft ruime ervaring in de pensioenfondsen sector. Als voormalig voorzitter Raad van Bestuur van MN heeft hij uitgebreide bestuurservaring bij een van de grootste uitvoerders in de private sector voor pensioenen.

De heer Haitse Hoos (47) heeft uitgebreide ervaring op het gebied van institutioneel vermogensbeheer. Hij was Chief Investment Officer bij zorgverzekeraar VGZ. Hij heeft ruime kennis van en ervaring met de grootste vermogensbeheerders in Europa en de Verenigde Staten.

Mevrouw Lucie Duynstee (54) werkt al sinds 1986 in de pensioenfondsensector. Ze heeft onder andere gewerkt bij Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Daarnaast vervult zij verschillende functies in het intern toezicht bij pensioenfondsen en is zij bestuurder bij een ondernemingspensioenfonds.

Kijk voor meer informatie over Delta Lloyd APF op: www.deltalloydapf.nl.

Wilt u meer informatie over dit persbericht:

Neem dan contact op met onze perswoordvoerder, via telefoonnummer:
020-4127811

Over Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds

Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds (Delta Lloyd APF) biedt pensioenfondsen een oplossing voor de toenemende regeldruk en bestuurlijke lasten. Ook voor werkgevers met een defined benefit-regeling (DB) is Delta Lloyd APF een interessant alternatief. Delta Lloyd APF is een stichting zonder winstoogmerk. Een onafhankelijke stichting die gebruik maakt van de kracht van Delta Lloyd: zijn kennis en ervaring in pensioenuitvoering, in vermogensbeheer en in communicatie. Het fonds heeft als doelstelling een zo goed mogelijk pensioen voor alle deelnemers, nu en in de toekomst.

Download dit persbericht als pdf.
Read the press release in English.

Sluiten
Sluiten