Algemeen Pensioenfonds

Collectiviteitkringen

Delta Lloyd APF biedt drie gedeelde collectiviteitkringen: kring A, kring B en kring C. In het deelnemersportaal Mijn Inkomen Later kunnen de deelnemers zien in welke kring ze zitten. Op deze pagina leest u meer over de kringen.

Gedeelde kringen

In iedere gedeelde kring worden de pensioenregelingen van meerdere werkgevers uitgevoerd. Zo kunnen hun werknemers, ex-werknemers en gepensioneerden de kosten en risico’s van hun pensioen samen delen. Samen staan ze sterker. Het pensioengeld voor alle pensioenen in de kring gaat in één pot en wordt gezamenlijk belegd. De pensioenuitkeringen worden uit de pot betaald. 
De kringen zijn financieel van elkaar gescheiden. Als het wat beter of minder goed gaat met de ene kring, heeft dat dus geen gevolgen voor de andere kringen.

In het deelnemersportaal Mijn Inkomen Later kunnen de deelnemers zien in welke kring ze zitten.

Wat is het verschil tussen de kringen?

Naar verwachting is over een paar jaar bijna alles duurder dan nu. Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds probeert de koopkracht van de pensioenen te beschermen door deze met de prijzen mee te laten groeien. Dit noemen we (prijs)indexatie door middel van een toeslag. De kringen verschillen in de mate waarin gestreefd wordt naar prijsindexatie, de zogenoemde toeslagambitie. In de tabel ziet u de toeslagambitie per kring als percentage van de consumentenprijsindex (de gemiddelde prijsstijging volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek). Een voorbeeld: bij een prijsstijging van 2% probeert kring B de pensioenen met 1% te verhogen.

Kring

Toeslagambitie als percentage consumentenprijsindex (CPI)

A

25% CPI

B

50% CPI

C

75% CPI

Hoe hoger de toeslagambitie, hoe meer rendement de beleggingen van een kring moeten maken om de ambitie waar te kunnen maken. Een kring met een hogere toeslagambitie belegt daarom risicovoller dan een kring met een lagere toeslagambitie. Of het ook lukt om de pensioenen te verhogen is onzeker. Dat hangt onder andere af van de marktontwikkelingen. In het toeslagbeleid leest u hier meer over. 

Hoe kunnen de kringen invloed uitoefenen?

De deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers van gedeelde kringen kunnen invloed uitoefenen via het belanghebbendenorgaan. Hierin zitten deskundigen die de werkgevers, deelnemers en gepensioneerden in de kringen vertegenwoordigen. Het belanghebbendenorgaan adviseert het bestuur namens de kringen. Gaat het om belangrijke onderwerpen die de kringen raken? Dan heeft het bestuur goedkeuring van het belanghebbendenorgaan nodig.  

Sluiten
Sluiten