Algemeen Pensioenfonds in oprichting

Een zo goed mogelijk pensioen voor alle deelnemers, nu en in de toekomst

 

Lees meer

Wat zou u doen als u alle vrije tijd van de wereld had?

Lees meer

Deelnemers aan het roer

Deelnemers krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun latere inkomen. Wij stimuleren hen het roer in handen te nemen.

Professioneel vermogensbeheer

Onze aanpak is gericht op een goed rendement met een beheerst risico. Want hoe beter we het pensioengeld beleggen, hoe hoger de pensioenen.

Meer rendement door lage kosten

In het belang van de deelnemer zijn we scherp op de kosten. En naarmate Delta Lloyd APF groeit, gaan de kosten nog verder omlaag.

Relevante onderwerpen

Organisatie

Delta Lloyd APF heeft een onafhankelijk en professioneel bestuur dat dienstbaar is aan de belangen van de deelnemers en werkgevers.

Lees meer

Complete pensioenregeling

Onze pensioenregeling is in de basis al heel compleet. Daarnaast zijn er volop keuzemogelijkheden om de regeling verder vorm te geven.

Lees meer

Solidariteit

De deelnemers in een kring delen mee- en tegenvallers en profiteren samen van schaalvoordelen.

Lees meer

Nieuws

7 juli 2016 | Nieuwsbericht

Advies over APF toch onder diplomaplicht Wft

Naast advies over een APF geldt de uitbreiding van de Wft-diplomaplicht ook voor advies over vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dit schreef minister Dijsselbloem in zijn brief van 29 juni 2016 aan de Tweede Kamer. De minister wil de wijziging op 1 juli 2017 in werking laten treden.

Dijsselbloem sloot zich hiermee aan bij de mening van diverse stakeholders waarmee hij gesprekken voerde, zoals Verbond van Verzekeraars, Adfiz, de Pensioenfederatie, SZW en de AFM. “Een adviseur dient op grond van de Wet op het financieel toezicht te beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden om alle verschillende pensioenproducten met elkaar te kunnen vergelijken en te komen tot een passend advies”, aldus Dijsselbloem in zijn brief.

Dat Delta Lloyd APF deze mening deelt, was al te lezen in het kennisartikel Adviseren over het algemeen pensioenfonds, dat op 20 oktober 2015 verscheen in VVP Magazine. Wij zijn dan ook blij met de beslissing van de minister.

 

 

30 mei 2016 | Nieuwsbericht

Challengerbijeenkomsten APF

Denkt u met ons mee over Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds?

Hebt u interesse om mee te denken over de ontwikkeling van Delta Lloyd APF? Iedere maand organiseren we kleinschalige en interactieve bijeenkomsten voor pensioenfondsbestuurders, adviseurs voor pensioenfondsen en andere belanghebbenden die willen bijdragen aan een zo goed mogelijk Delta Lloyd APF.

 

Waarom?

Delta Lloyd APF gaat voor een steeds beter pensioen voor alle deelnemers, nu en in de toekomst. Dat doen we door transparant en duurzaam te werken en ons continu te willen verbeteren. We leren graag van uw kennis en ervaring.

Wat kunt u van ons verwachten?

We gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen als governance, deelnemerscommunicatie en vermogensbeheer. U kunt van gedachten wisselen met professionals uit de pensioenfondsensector en antwoord krijgen op uw vragen over Delta Lloyd APF. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 28 juni 2016 bij Delta Lloyd aan het Amstelplein 6 in Amsterdam. Het programma ziet er als volgt uit:

15.00 uur Ontvangst
15.30 uur

Start programma met de volgende programmaonderdelen:


- Productkenmerken


- Governance


- Deelnemerscommunicatie


- Bediening werkgever


- Vermogensbeheer

18.15 uur Borrel met uitgebreide hapjes

 

Enkele reacties van deelnemers tot nu toe:

Ik was zeer enthousiast over de setting en de presentatoren van Delta Lloyd.

Heel erg prettig, geeft meer ruimte voor discussie en vragen stellen dan binnen een grote(re) groep.

Hoe geeft u zich op?

Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst op 28 juni 2016 of aan een bijeenkomst later dit jaar? Laat het ons alstublieft weten via dit contactformulier

4 april 2016 | Nieuwsbericht

Uitbreiding website Delta Lloyd APF voor deelnemers

Vanaf 4 april is onze website flink uitgebreid. Onder het kopje ‘Voor deelnemers’ vinden zowel (nieuwe) deelnemers, oud-deelnemers als uitkeringsgerechtigden een schat aan informatie. Niet alleen tekst, maar ook tal van heldere en toegankelijke video’s. Zoals de video Pensioen is vrije tijd, waarin we deelnemers stimuleren om in te loggen op hun persoonlijke pensioenportaal.

Ook het ‘Over ons’-gedeelte is uitgebreid. Hier vindt u nu ook informatie over de collectiviteitskringen, de uitbesteding van bepaalde diensten aan partners en onze klachten- en geschillenprocedure.

Neem dus snel een kijkje en laat ons weten wat u ervan vindt!

Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds is in oprichting. Een belangrijke mijlpaal is de verlening van de vergunning door De Nederlandsche Bank. Na verlening van de vergunning zijn we klaar om de eerste klanten te verwelkomen.

Sluiten
Sluiten